PRESENTATION

Genom att taga svensk ull till vara med filt som medium

låter jag min bildliga blick bli till form så som på pappret

ögat skapar linjer som handen trevande följer

–detta är ett för mig oumbärligt flöde.

cv-Anna Gran

Hemsida https://www.annagran.se