Galleri Kretsen

 

Är du konstnär och intresserad av att ställa ut hos oss?

Vår utställningsperiod sträcker sig vanligtvis över tre helger under en tvåveckorsperiod. Vi öppnar med vernissage på en lördag och avslutar med en avslutningsdag på söndagen. Dessa perioder äger rum från februari till maj och från augusti till december.

Galleri Kretsen drivs ideellt av medlemmarna i Södertälje Konstnärskrets. Vårt galleri är cirka 90 m² stort och uppdelat i tre rum. För att ansöka om att få ställa ut hos oss behöver vi din ansökan, innehållande bilder av dina verk i JPG-format med en upplösning på 72 ppi. Dessutom behöver vi ditt CV och gärna en kort motivering, vilken bör vara i PDF-format.

Skicka din ansökan till: gallerigruppen22@gmail.com

Eventuellt annat material som kan stärka din ansökan, såsom kataloger, kan skickas till följande adress:

Gallerigruppen Galleri Kretsen

Västra Kanalgatan 2

151 71 Södertälje

Det är kostnadsfritt att ställa ut hos oss. Som utställare förväntas du dock att själv bidra med en viss arbetsinsats. Övriga villkor för utställare finns specificerade i avtalet nedan.

Från och med 2018 kan både galleriet och utställarna tillsammans ansöka om statlig utställningsersättning från Sveriges Konstföreningar. För att din ansökan ska beviljas krävs att vissa kriterier uppfylls.

Se fullständiga villkor här: www.sverigeskonstforeningar.nu/foreningarnas-verkygslada/utstallningsersattning

Om du behöver hjälp med affischering, upphängning eller vernissage, är Gallerigruppen mer än villig att bistå.

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Avtal för utställare

Ladda ner

Adress

Gamla Flickskolan Orionkullen

Västra Kanalgatan 2

151 71 Södertälje

öppet tider

Under utställningsperioder har vi öppet:

Tisdag – Söndag: 12.00 – 16.00

Måndag: Stängt

Följa oss

FÅ NYHETER FRÅN OSS