Södertälje konstnärskretshistoria

av Martin Lidström (något bearbetad)

Södertälje Konstnärskrets, i dagligt tal Kretsen, bildades 1956 på initiativ av Konstsmeden och metallslöjdläraren Hans Kumlin, som strax därefter flyttade från Södertälje. Framlidne Thorsten Thunberg blev förste ordförande och ledde som sådan Kretsen i 15 år. Likaledes framlidne Stig Thiderman, Margit Fagerström, Uno Karlsson, Asta Bäckman, Göte Björklund och Sven Ingemansson blev medlemmar första året eller strax därefter. Inga Allmark, Martin Lidström och Hans Polmar blev också tidigt medlemmar. Man träffades hos varandra för diskussioner och trevlig samvaro och åt julmat på Täljekällaren. En period tecknade man modell i Thorsten Thunbergs ateljé.

Södertälje var då en småstad men under stark utveckling. Kulturutbudet var inte stort: Orkesterförening (spelplats Mariekällskolans hall), Föreläsningsförening i gamla Folkets hus med knarrande stolar, Södertälje Konstförening med Sven Ingemansson som intendent och recensent. Utställningsmöjligheterna var alltså minimala.

Rektor Edvin Jonasson blev utredare inför den stora kultursatsningen, som på 70-talet gjorde Södertälje till en av landets främsta kulturstäder. Staden har tyvärr i de kärvare tiderna kommit långt ner från tidigare tätpositioner. Det inrättades en Kulturnämnd, man hyrde Konsthall i Baptistkyrkans nya fastighet, man anställde Eje Högstedt som kulturchef, så småningom med Per Drougge som intendent och därefter var Södertälje inte sig likt. Internationella och svenska utställningar avlöste varandra och uppmärksammades över hela landet. Södertälje Konstnärskrets, som under åren utvecklats till en större och mer slagkraftig förening, kunde nu med Kulturnämnden som samtalspartner förverkliga flera idéer, bl.a. eget galleri 1966 i ett rivningshus på Turingegatan vid Täljekällaren. Innan huset till sist revs dekorerades dess nakna gavel av Kretsens medlemmar i en mycket uppmärksammad “happening”. Eget galleri, Konstföreningen och Konsthallen; tre lokaler där kretsenmedlemmar hade möjligheter att ställa ut. Frikostiga anslag till Kulturnämnden möjliggjorde kommunala inköp. Efter rivningen av huset på Turingegatan fick Kretsen ny lokal i huset V: a Kanalgatan 2. Sedan hösten 1974 har staden upplåtit bottenplanet i Gamla Flickskolan för Kretsen: dels utställningslokal, dels så småningom grafikverkstad. Med ekonomiskt stöd från kommun, landsting och konstnärsnämnd har en väl utrustad och fungerande verkstad växt fram.

Den 18 dec. 1976 – 16 jan 1977 firade Södertälje Konstnärskrets 20-årsjubileum med en medlemsutställning i Konsthallen. Kretsen hade då vuxit till 28 medlemmar. När det var dags för 25-årsjubileum 1981 hade Kretsen sektioner: Målargruppen, Grafikgruppen och Textilgruppen. Till en början hade varje grupp sin styrelse medan centralstyrelsen representerade hela Kretsen. Denna något byråkratiska modell övergavs och nu finns bara en styrelse, men särskilt Grafikgruppen och Textilgruppen har aktiviteter inom sina områden. Jubileum firades med tre utställningar: målarna i Konsthallen (Luna), grafikerna i Kretsens lokaler och textilarna i Rådhuset hos Konstföreningen. Geografiskt var Södertälje Konstnärskrets från början en förening inom det gamla Södertälje. Staden växte, särskilt söderut och västerut och dessutom är kommungränserna för medlemskap inte längre så avgörande. Särskilt grafikverkstaden har lockat en del utsocknes till medlemskap i Kretsen.

På 70-talet inbjöds Kretsen att ställa ut i Södertäljes vänort Forssa i Finland och Konstnärsgruppen där inbjöds till Södertälje. Det var ett mycket stimulerande utbyte och starka vänskapsband knöts i sann nordisk anda.

Södertälje Kommunstyrelse diskuterade länge vad man skulle göra med Saltskog Gård. Till sist beslutades att göra den till ett ateljéhus och till kulturell mötesplats för människorna i området. Formellt såldes huset för hundra kronor till Södertälje Konstnärskrets, som stod som ägare en kort tid, tills Stiftelsen Saltskog gård hade bildats under ordförandeskap av Stig Penje och efter hans frånfälle av Lennart Andersson som efter drygt 10 år efterträddes av Lars Olov Lindgren. Gården och parken har restaurerats och inrymmer 13 ateljéer, uthyrda till Kretsenkonstnärer, samt vackra utställnings- och konsertlokaler.

Södertälje konstnärskrets har haft ett givande samarbete med Centrumföreningen (affärsidkarna) och Södertäljeborna har på stadens gator kunnat beskåda isskulptur, blomsterinstallationer och konstgranar utförda av Kretsenkonstnärer. Galleri Kretsen var ett av ca 10 konstnärsdrivna gallerier som fick möjlighet att ge statlig utställningsersättning till utställande konstnärer. Nu är Kretsen medlemmar i Sveriges Konstföreninger där externa utställare kan söka ersättning. Varje år är Galleriet med på Buss på konsten, där konstpubliken bussas runt till stadens gallerier. Det arrangeras av Kulturforum, som är ett samarbetsorgan med andra kulturföreningar. Där diskuteras dagsaktuella kulturspörsmål.

2006 hade Södertälje Konstnärskrets sitt 50-års jubileum med bl.a., som sig bör, en utställning i Södertälje konsthall.

Föreningen har ett konstnärligt utbyte med EAJAS – Emerging Art from Japan and Around Scandinavia – sedan 2010. Vartannat år ordnas en biennal i Japan och vartannat år här i Södertälje. Flera utställningar har ordnats på Konsthallen, Kretsen och Saltskog. Biennalerna är ett nära samarbete med Konsthallen i Sdt. I Yokohama har utställningar ordnats på Red Brick Warehouse, Iwasaki Museum och Sankeien Garden i Yokohama och på ambassaden i Tokyo. Utställningarna har varit både jurybedömda och en inbjudan att kunna ställa ut. 2012 och 2016 åkte en större grupp från Södertälje för att närvara vid utställningarna och flera gånger har även japanska konstnärer deltagit och varit närvarande här. Ett mycket givande utbyte som tyvärr just nu inte är möjligt på Konsthallen i Sdt. Kanske kommer konsthallen att rivas. Vi avvaktar besked!

Efter framlidne Thorsten Thunberg har Kretsen haft följande ordföranden: Martin Lidström, Hans Polmar, Titti Åhs, Torbjörn Åhs, Martin Lidström, Hans Kiessling, Eric Matteoni, Gudrun Engström, Rolando Perez, Eva Mia Sjölin, Kaj Karlsson och Göran Pettesson. Nuvarande ordförande är Birger Svanteson

.

Idag har föreningen över 80 medlemmar.