Södertälje konstnärskrets

Södertälje konstnärskrets startade 1956 och har därmed
verkat i över 60 år. ”Kretsen” har idag över 80 medlemmar.
Vi verkar för gemenskap och för en aktiv utåtriktad verksamhet.
Föreningen har en betydande och aktiv roll i Södertäljes kulturliv.

Södertälje konstnärskrets

Galleriverkstan