KURS PÅ STORA SKRIVAREN;

Kontakta Eva-Mia för info om nästa kurs

 Eva-Mia:  evamia.sjolin@gmail.com eller 070-680 32 04

kostnad: 700:-/dag då ingår verkstadshyra, bläck och papper för motsvarande 4 st A4 utskrifter och

sätts in på Kretsens konto-  Plusgirot 712 065-2

märk med kurs stora skrivaren och datum. 

Ta med egna bilder på sticka, gärna format jpg. vi jobbar i photoshop.

Om ni har egna papper för bläckutskrifter så kan ni ta med detta.

Det finns också en del A2-papper att köpa ( 20:-/st och 40:-/st)

Priser på utskrifter fr o m 2018 (på eget papper)

A4                 20:-/st

A3                 40:-/st

A2                 80:-/st

    A1              160:-/st

Hälsningar Eva-Mia