Aktion

Söndag kväll den 7/1 utfördes en aktion på Orionkullen.

En installation i form av ett stort kors initierad av Olof Sandahl

skapades i slänten för att visa vårt engagemang för lindallén

som snart kommer att huggas ner.

CA 35 personer från Kretsen och invånare i Södertälje visade sitt stöd för aktionen.

 Birger har uppvaktat Telge fastigheter och fått besked

att två lindar kommer att vara kvar på varje sida av den långa trappan.

Artikel i Länstidningen 25 april 2018

Artikel i Länstidningen 18 maj 2018