Koltrast, teckning 2022.

Tusch, 39 x 39

Sören Thurell   

Mitt tecknande parallellt med

arkitektverksamheten kan ses

som anteckningar i marginalen,

tillsammans med skrivande,

fotograferande och

musikutövande. Att jag inte

dessutom fördjupat mig i dans,

teater och performance är

närmast ett förbiseende.

 Född1933

Arkitektexamen KTH, påbyggnad

KKH, doktorandstudier KTH

 

 Porträtt första sidan;

Split image av allkonstnären

 

Hemsida; www.st-ark.se

 

Adress;

Bergsgatan 24 B

153 35 Järna

 

E-post  soren@st-ark.se

 

Mobil 070 994 2733