Bild

Maria De Leye

 

Mitt namn är Maria De Leye och jag är född och verksam i Södertälje. Sedan 2008 är jag medlem i Södertälje Konstnärskrets.

I mitt måleri söker jag efter något som slår an en sträng i mitt inre. Jag söker efter något sedan länge bortglömt. De slitna ytorna, gamla vykort, texter och nostalgi tilltalar mig.

Jag har ett lättsamt förhållningssätt till måleriet. Jag växlar mellan snabbt, spontant måleri och eftertänksamhet. Skapandeprocessen kan vara ansträngande men om en målning inte blir bra så kan den bli en utmärkt undermålning eller en del av ett collage. Jag bygger bilder av olika delar och gärna med flera färglager. Det får ta tid att bygga en bild. Ibland tar det flera år.

Maria_CV konst 150607

mailadress; maria.deleye@telia.com

hemsida; www.mariadeleye.com