Tombstone Blues 307 Barbara W

Tombstone Blues 2015

 

Håkan Wennström

I lekskolan ritade jag indianer och cowboys, skotten och pilarna flög över papperet.

Så har jag fascinerats hela livet av hur streck och färg på papper kan spegla och kommunicera

inre och yttre verklighet.

Jag arbetar även med animerad film och musik.

 

HÅKAN WENNSTRÖM CV i urval

hakanwennstrom17@gmail.com

Mobil 070 494 85 59