Tombstone Blues 307 Barbara W

Tombstone Blues

Fascination över streckets förmåga att gestalta yttre och inre verklighet har jag haft sedan jag i
lekskolan ritade indianer och cowboys…gevärsskott och pilar flög över papperet. Jag kunde
bestämma vem som gick segrande ur bataljerna. Nu handlar livet om annat, när jag tecknar och
speglar mitt inre med den yttre verkligheten.

 
 

 

CV konst i urval

hakanwennstrom17@gmail.com

 

Mobil 070 494 85 59