OM FIA KVISSBERG

I min värld kan allt hända.

Jag är intresserad av en andlig värld och tror att det finns en sfär av krafter som påverkar oss fast vi inte ser det.

Jag har en stark tro på Gud och det är det som ger glädje och hopp i min konst. 

Mina bilder handlar ofta om relationer i olika former. I relationerna kommer hunden, hästen och fågeln in. Som sjuksköterska har jag mött många familjer i kris. När jag arbetade med cancersjuka  barn under en tid så ändrades hela mitt bildspråk . I detta bildspråk är jag fortfarande.  Som redskap använder jag mig av  färgen som är viktig.

Här är ett utdrag ur en recension Sydsvenskan  som jag tycker stämmer på mitt skapande:

Ömsinta lån från fablernas värld PUBLICERAD 10 SEPTEMBER 2009

Stillsamma betraktelser som är anspråkslösa i sin omedelbarhet. Carolina söderholm har tittat på Fia Kvissbergs bilder. 

Fia Kvissbergs bilder lyser av en ömsint naivism. Med starka färger och mild stämma berättar hon om möten och längtan, ensamhet och samvaro. Tonfallet lånar hon från mytens och fabelns värld, tidlöst mänskligt och tröstande. Jag tycker om dessa stillsamma betraktelser, anspråkslösa i sin omedelbarhet.

Deras okonstlade, figurativa uttryck befinner sig långt från både uttryck och material hos den yngre konstnärsgeneration som vanligen befolkar Galleri S:t Gertrud. Här finns det strävsamma paret, skyddsängeln och kvinnan med fågeln i en personligt hållen bildvärld med drag av Chagalls fantasi.

CV Fia Kvissberg

Hemsida www.kvissberg.com

Email fiakvissberg@gmail.com

Adress 

Fia Kvissberg

Wittstocksgatan 4

115 24 Stockholm

Mobil 070 358 72 92