Gunilla Fält Skoglund
Jag arbetar med grafik och gärna screentryck. Inspiration hittar jag både på resor och i vardagliga ting, både utomhus i
naturen såsom i staden och arkitekturen. Jag lockas av hur olika former förhåller sig till varandra och hur olika färger
samverkar, studsar och skapar olika uttryck. Ett evigt samlande och sökande på olika vinklar, bilder och intryck.

 gunilla.faltskoglund@gmail.com