danielzalewskitavla

Daniel Zalewski

Jag är en kreativ människa som älskar färg och form. Jag har växt upp i Södertälje och bor här än idag. Jag skapar nästan bara abstrakta verk, figurativa och non-figurativa. Jag är väldigt produktiv och arbetar ofta simultant. Jag låter verken bli till av känsla, medvetet, undermedvetet och ibland omedvetet. Genom inspiration eller i brist av den.

Viljan att skapa verk som är estetiskt tilltalande och intressanta är viktig för mig. Jag vill väcka någons nyfikenhet och berätta en historia, trotsa och ifrågasätta eller belysa aktuella samhällsfrågor.

Jag bearbetar känslor, idéer och intryck till uttryck, dokumenterar avtrycket och repeterar.

Styrelsemedlem på Kretsen

Länkar till hemsidor;

             www.dz87.tumblr.com

             www.cargocollective.com/dz87

             www.facebook.com/dz8sju

E-mail;  danielzalewski87@gmail.com,