Woodlands 2011

Woodlands 2011

Åsa Pohl

Bor och verkar i Södertälje.
2000 Konstskolan i Stockholm 2003 Konstfack
Mitt konstnärskap utgår oftast ifrån min inre värld och tar sig helst uttryck i figurativa bilder. Jag väljer sällan medvetet ett tema, utan låter gärna impulser styra motivvalen. Mitt tidiga måleri var mer klassiskt i utförandet, men under senare år har jag strävat efter ett friare uttryck och ett mer upplöst måleri.
Utställningar: Konstsalongen ”Lagårn i Ullsta”, Södertälje stadshus, SKAIS vårsalong år 2012, 2014 och 2015. Idala café med Mickan Sandelin 2011. Galleri Kretsen ”Nya medlemmar” 2011. 1000 meter konst i Huddinge C 2005.

Kontakt: asa.pohl@telge.se

asa.pohl@tele2.se,